Pykaelae

Aktiivimallin puutteita korjattiin

Lehmät vapautettiin laitumille, kirmataan kesää kohti

Kela julkaisi sivuillaan jo pitkään odotetut uudet Aktiivimallin ohjeet 25.3.19. Aktiivimallin korjaus astuu voimaan 1.4.2019. Jo vuoden 2018 kehysriihessä silloinen hallitus päätti, että Aktiivimalliksi kutsuttua lakia korjataan koskemaan laajemmin työllistymistä edistäviä palveluja, koska alkuperäinen laki rajasi paljon hyväksi todettuja ja toimivia työttömien aktivointipalveluja ulkopuolelle lakia, Seurauksena oli työttömyysetuuden leikkaus 4,65% 65 päivän tarkastelujaksoa kohden. Etenkin työmarkkinatuella työtä hakevat joutuivat eriskummalliseen tilanteeseen, koska heille ei ollut tarjolla tarpeeksi aktiivimallin mukaisia palveluja, joten he joutuivat tukeutumaan toimeentulotukeen.

"Aktiivisuutta voi kerryttää 1.4.2019 alkaen myös muiden kuin työvoimaviranomaisten järjestämillä palveluilla. Kela hyväksyy toiminnan aktiivisuudeksi osallistujan toimittaman todistuksen perusteella." Kela

On hyvä, että lain muutos tulee vihdoin voimaan ja pääsemme myös DuuniAgentissa viime metreillä kertomaan asiakkaille, että toimivat työllistymisen edistämiseen tähtäävät palvelumme ovat Aktiivimallin mukaisia. DuuniAgentissa 1.4. tai sen jälkeen aloittavat osallistujat saavat todistuksen osallistumisen päätteeksi ja voivat näin osoittaa aktiivisuutensa. Jostain syystä alkamista on haluttu rajoittaa niin, että vasta 1.4. tai sen jälkeen alkavalta tarkastelujaksolta voidaan hyväksyä asiakkaan osallistuminen aktiivisuuden osoitukseksi. Sattuma asettuu siis arpoineen määrittämään työttömän aktiivisuuden samassa palvelussa. 

"Huhtikuusta lähtien aktiivisuutta kerryttää myös työllistymistä tukeva toiminta, jonka järjestäjiä ovat esimerkiksi kunnat, kuntayhtymät, ammattiliitot, Työttömien Keskusjärjestö tai sen jäsenyhdistykset tai muut julkista rahoitusta saavat rekisteröidyt yhdistykset." Kela

Myös monet muut lain puutteellisuudesta kärsineet toimijat ovat uskoaksemme tyytyväisiä korjauksesta. Paitsi monet yhdistykset, jotka tuottavat erinomaisia palveluja, mutta eivät ole rajauksen mukaisia. Rajauksista saat tietoa linkistä Kelan sivulle. Korjauksen olisi voinut tehdä vaikka jo kehysriihen yhteydessä keväällä 2018, tai jo lain säätämisvaiheessa 2017 kuunnella asiantuntijoiden kantoja asiassa. Myös DuuniAgentti -projektin asiantuntijat kirjelmöivät yhdessä silloisten asiakkaiden kanssa lain puutteista, mutta kannatti odottaa pari laidunkautta asian korjaamiseksi.

DuuniAgentin asiakaspalvelut ovat päättymässä projektin osalta toukokuun loppuun mennessä. Projektin toimintatapoja ja hyviä käytänteitä on siirretty Länsi-Uudenmaan kuntien omaan palvelukontekstiin syksyn 2018 ja tämän kevään aikana. Kuntien työllisyyskoordinaattorit ovat tyytyväisiä ja Luksia ottaa käyttöönsä opiskelijoiden ohjaamiseen projektissa kehitettyjä sisältöjä. Luonnollisesti tietoa levitetään myös kaikille kiinnostuneille toimioille hyödynnettäväksi.

Kelalla ja työttömyyskassoilla on valmis todistuspohja, jota toimijat ja asiakkaat voivat hyödyntää. Kelan asiakaspalvelu ei arvioi sitä, hyväksytäänkö toiminta aktiivisuudeksi, vaan Kela hyväksyy toiminnan aktiivisuudeksi todistuksen perusteella. Toivotaan, että parannus muutenkin hankalaan lakiin antaa työttömille intoa osoittaa tehokkaasti aktiivisuuttaan kohti uutta työtä, opintoja tai yrittäjyyttä.

Kirjoittajalla on tätä kirjoittaessa käynyt mielessä monenlaisia hauskoja teemoja mielessä vakavasta asiasta huolimatta. ihan viimeisenä pölähti mieleeni, ettei tämä sittenkin ole pitkitetty aprillipila, eihän.

Hyvää kevään odotusta meille kaikille ja lisää pysyviä resursseja työllistymisen edistämisen.

Alla on linkki Kelan tiedotteeseen ja samalta sivulta löytyvät myös todistuspohja sekä muita Aktiivimalliin liittyviä tietolinkkejä Kelalta.

Eero Lounela

Lähde: https://www.kela.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/mHBZ5fHNro4S/content/tyoton-voi-tayttaa-aktiivisuusehdon-uusilla-tavoilla-1-4-lahtien