Aktiivimallista Eduskunnassa ja DuuniAgentin ryhmissä

Kevättalven ensimmäiset DuuniAgentti-projektiin osallistuneet asiakkaat kokivat epävarmuutta hallituksen vuodenvaihteessa voimaan viedystä aktiivimalli-laista. Lain soveltamisohjeissa hallitus rajasi ESR-projektit mallin ulkopuolelle. DuuniAgentin ryhmissä tämä herätti paikoin kiivastakin keskustelua, joten kannustimme asiakkaita olemaan yhteydessä TE-toimistoon ja työttömyysetuuksien maksajaan. Eduskunnassa tiukka rajaus herätti niin ikään kiivastakin keskustelua työttömien aktiivisuuteen liittyvistä toimista hallituksessa.

DuuniAgentti-projektin asiakkaat kaipasivat tukea tilanteessa, jossa heidän työttömyysetuuksiaan oltiin leikkaamassa 4,65 %, jos ei ole osoittanut lain mukaista aktiivisuutta. Koska DuuniAgentti on ESR-projekti, sen toiminta käytännössä täyttää aktiivimallin mukaisuuden. Tämän todettuamme tarjosimme asiakkaille mahdollisuutta tehdä yhdessä perustelukirje maksajia varten, jonka avulla asiakas voi muokata omaa tilannettaan kuvaavan viimeistellyn perustelun etuuksia maksavalle taholle DuuniAgentti-projektin hyväksymisestä. Olihan TE-toimistosta kerrottu, ettei viranomainen ota kantaa DuuniAgentista, koska maksaja viimekädessä päättää leikataanko etuutta aktiivisuuden puutteen takia.

Ensimmäinen aktiivimallin mukainen 65 päivän työttömän aktiivisuuden tarkastelujakso on nyt päättynyt ja olemme saaneet tietoa maksajien päätöksistä aktiivisuuden suhteen. DuuniAgentin asiakkaista suuri osa laittoi yhdessä tehdyn perustelun pohjalta oman vaatimuksen aktiivisuuden hyväksymisestä ja todistuksen osallistumisesta DuuniAgentti-ryhmään. Tällä viikolla saatujen tietojen pohjalta vaikuttaa siltä, että asiakkaiden aktiivisuus maksajan suuntaan on kannattanut, sillä useat edellä mainitulla tavalla toimineet asiakkaat ovat saaneet myönteisen päätöksen, eikä heidän työttömyysetuuksiaan ole leikattu. Tämä tiedoksi myös lukijalle, joka ei ehkä ole toiminut maksajan suuntaan aktiivisesti perustellen ESR-projektiin osallistumisen hyväksymistä hakien ensimmäisellä tarkastelujaksolla.

Hallituksen kehysriihessä 12.4. hallituspuolueet päättivät korjata aktiivimallin rajauksia paremmin työttömän aktiivisuutta ymmärtävään suuntaan:

valmistellaan muutos, jolla ammattiliiton tai -järjestön, kansalaisjärjestön, kunnan tai muun vastaavan tahon järjestämään työllistymistä edistävään valmennukseen, koulutukseen tai toimintaan osallistuminen kerryttäisi myös aktiivisuusehtoa. Tämä edellyttäisi joko sitä, että kyseistä toimintaa rahoitetaan julkisista varoista kuten työllisyysmäärärahoista tai sitä, että toiminta on muutoin työvoimaviranomaisen hyväksymää. Muutos pyritään valmistelemaan nopealla aikataululla. http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/aktiivimalli-kehittyy (Valtioneuvosto 12.4.18).

Nyt käynnistyneellä tarkastelujaksolla siis suurin osa työllistymistä edistävästä toiminnasta hyväksytään aktiivisuudeksi. Hyvä, ettei työttömien tarvitse enää kohtuuttomasti perustella selkeää aktiivisuuttaan jatkossa. Seuraavassa vaiheessa olisi tärkeää, että työttömät saisivat tasavertaisesti osallistua tarjottuihin palveluihin ja niihin ohjaus toimisi hyvin. Palvelua pitää olla vaivattomasti tarjolla kaikille sitä tarvitseville työttömille.

23.4. Lohjalla ja Tammisaaressa alkavissa DuuniKaverit-ryhmissä ja Nummelassa alkavassa YrittäjäKaverit-ryhmässä aktiivisuusmallin mukainen työttömän osallistuminen työllistymistä edistävään valmennukseen on hallituksen linjauksen mukaista, joten tervetuloa kehittämään uutta suuntaa työllistymiseen, yrittäjyyteen tai opiskeluun. Ryhmissä on vielä tilaa.

Valmentajien yhteystiedot löydät täältä: https://www.duuniagentti.fi/yhteystiedot-2/.