Tehdasmalli LI 2

DuuniAgentin Expo-palvelulla yksilöllistä ohjausta asiakkaiden urasuunitelma- ja työnhakutilanteiden haasteisiin

DuuniAgentti-projekti on kuluvan vuoden aikana keskittynyt entistä tiiviimmin tarjoamaan yksilöllistä ohjauspalvelua työnhakijoille Expo-valmennuksen muodossa. Palvelu on ollut henkilökohtainen 1-5 tapaamiskerran mittainen prosessi, jossa tapaamiskertojen väliin on vahvasti kytketty asetettua tavoitetta palvelevia välitehtäviä. Valmennusnäkökulma on ollut ratkaisukeskeinen ja asiakasta voimaannuttava sekä ihmisen kokonaisuutena huomioonottava. Yhdessä valmennettavan kanssa uravalmentaja on auttanut uuden tien ja työuran löytymisessä sekä antanut työvälineitä sen saavuttamiseksi. Vaikka jokainen Expo-valmennus räätälöidään henkilökohtaisesti, ne sisältävät kuitenkin aina tietyt ydinasiat, joita käsitellään käytännönläheisten tehtävien avulla.

Sitran Onni oppia, ilo osata -tapahtumassa 17.6.2019 todettiin, että nykyiset yksilön osaamista tukevat palvelut tarvitsevat enemmän painotusta henkilökohtaiseen ohjaukseen. Hyvinvoiva yksilö on luonnostaan oppiva ja oppiminen on osa ihmisen ydinolemusta. Opittujen asioiden sanoittaminen ja osatun tiedon jakaminen mm. työnhakutilanteissa on edellytys yksilön pärjäämiselle. Omaa osaamista kannattaa ja pitää ajatella lyhytnäköisen suorittamisen sijaan pitkällä aikavälillä. Vuorovaikutustaidot, sinnikkyys, joustavuus ja muutoskyvykkyys ovat tärkeitä perustaitoja, joita tulevaisuudessa arvostetaan entistä vahvemmin. Oman osaamisen reflektointi ja sanoittaminen ovat asioita, joilla muuttuvassa kilpailuyhteiskunnassa taataan substanssiosaamisen lisäksi yksilön oma kilpailukyky työmarkkinoilla. Työelämässä opitut taidot ja muut osaamiset korostuvat. Uudistumme jatkuvasti yksilönä ja yhteiskuntana. Työelämä muuttuu koko ajan ja taataksemme muutoksessa mukana pysymisen, joudumme ja saamme oppia koko ajan lisää uusia taitoja! Erotuksena entiseen, nykyajan työelämä edellyttää entistä tarkemmin oman osaamisen tunnistamista ja kykyä viestiä ne ulospäin.

Edellä mainittujen taitojen ja asiakkaan kokemushistorian sanoittaminen on ollut kulmakivenä Expo-valmennuksissa. Me valmentajat olemme auttaneet asiakasta ajattelemaan asioita uudesta näkökulmasta ja näkemään uusia mahdollisuuksia. Mitä osaan, mitä minun pitäisi osata nyt ja tulevaisuudessa, mitä haluan oppia lisää? Mitä minä henkilökohtaisesti haluan tulevaisuudelta, onko nyt mahdollisuus ja halua tehdä muutoksia? Mikä on realistinen suunnitelmani urani suhteen? Miten näihin tavoitteisiin päästään valmentajan kanssa yhdessä? Mitkä ovat omat voimavarani? Miten johdan omaa osaamistani ja elämääni nyt ja tulevaisuudessa virran mukana ajelehtimisen ja sattumien ohjaamisen sijaan?

Minkälaista palautetta olemme sitten valmennettaviltamme saaneet? Palvelulle on ollut selvä kysyntä. Valmennuksen myötä asiakkaat ovat halunneet ja pystyneet tekemään uusia avauksia elämälleen ja työuralleen. Avarakatseisuus omien mahdollisuuksien hahmottamisessa on aikaansaanut mm. pitkäaikaisten haaveiden toteuttamisen muuttona täysin eri seudulle Pohjois-Suomeen. Onnistumisia on koettu myös esim. työhaastattelukutsun saamisessa yli 100 hakijan joukosta.  Asiakaspalautteiden mukaan on koettu tärkeäksi ulkopuolisen asiantuntijan näkemys asiakkaan kokemuksen kartoittamisessa. Minähän osaan ja olen tehnyt vuosien aikana paljon erilaisia asioita, joita en ollut vain tunnistanut. Nyt osaan kertoa osaamiseni muillekin ja haen töitä ihan eri energialla kuin ennen. Työnhausta on tullut tavoitteellista toimintaa, jolloin lopputulos on yleensä positiivisessa mielessä aivan eri kuin päämäärättömässä toiminnassa. Kokonaisuutena palaute on ollut erittäin hyvää. Tarvetta siis maksuttomaan, nopeasti - muutaman päivän varoajalla - saatavilla olevaan yksilölliseen ohjauspalveluun on.

Kirjoittaja on DuuniAgentti-projektin uravalmentaja Anne Kallio