DuuniAgentti onnistui tehtävässään

Valmennuksia tarvitaan. Huolimatta siitä, että monet, liian monet uravalmennusta ja työnhakua sparraavat yritykset saavat helposti kuraa niskaansa (tv:ssä jopa parhaaseen katseluaikaan), onnistuneita toteutuksia alkaa löytyä. Kun valmennusta tarvitseva asiakas tunnetaan tarpeeksi hyvin, voidaan tukitoimet kohdistaa juuri hänelle henkilökohtaisesti ja aidosti.

DuuniAgentti on ollut yksi onnistuja ura- ja työnhakuvalmennusten kentässä

Mikä on vaikuttanut siihen, että ”tehokkaan työllistymisen asiamies” on edistänyt kaikilla koulutustasoilla olevien aikuisten ihmisten aktivoitumista?

DuuniAgentti –ESR-hanke ja sitä edeltänyt ”Tehdas – tehtaillaan työtä ja yrittäjyyttä” –hanke ovat pystyneet rehelliseen ja jokaisen omaa aktiivisuutta lisäävään keskusteluun. Avaimena on ollut asiakkaina olevien, polkujaan pohtivien ammattilaisten arvostaminen ja sellainen dialogi vertaisryhmässä, joka on saanut osallistujien oman osaamisen kukkimaan uudella tavalla ja uusien vaihtoehtojen avautumisen ja niiden hyödyntämisen. Ilman muuta sen hoksaaminen motivoi ja innostaa osallistujia löytämään eri verkostoissa piileviä ”piilotyöpaikkoja[1]”, jotka ovat odottaneet löytäjäänsä ja osaavaa tekijäänsä.

Sosiaalinen hyvinvointi ja itsetunnon kehittyminen (vaikkapa irtisanomisiin tähtäävien yt-neuvottelujen jälkeen) ovat olleet oleellisia edellytyksiä tulevien työnantajien tai uuden yrityksen perustamisessa tarvittavan rahoituksen selvittämisessä. Yrittäjäksi aikovat ovat kokeneet DuuniAgentin ohjauksen hyödylliseksi ja omaa tilannetta sekä suunnitelmaa selkeyttäväksi väliaskeleeksi ennen yrityksen perustamista.         

DuuniAgentti toimi viidessä kunnassa ja kuudella paikkakunnalla. Oli onnekasta, että hanke sai tuekseen kunnan omaa ja TE-palvelujen väkeä etsimään yhdessä uusia työmahdollisuuksia. Ilman alueellista tukea ja tietämystä firmojen tilanteista tulokset olisivat aivan muuta kuin tänä päivänä! Jatkotoivomus kunnille olisi, että työllisyys- ja elinkeinoväki tekisivät yhä läheisempää yhteistyötä omien kuntalaistensa työnteon edellytysten edistämiseksi. Muutamassa kunnassa työllisyys ja elinkeino ovatkin viereisiä huoneita, silloin firmaa perustavan ammattilaisen (vaikkapa timpurin) on yhä nopeampaa edetä työllistymisurallaan.

Miten hyvä pöhinä sitten jatkuu?

Olemme luoneet luottamuksellisen yhteistyön kuntien ja valtion (TE-palvelut!) kanssa ja yhdessä olemme luoneet ennakkoluulottomia tapoja löytää töitä. Luksialle toiminta on poikinut Työ- ja Urapolku-valmennusten sarjan, joissa TE-palvelut ja kaikki yhteistyökumppanit ovat mukana.

DuuniAgentti on omalta osaltaan edistämässä Länsi-Uudenmaan kasvamista ja kukoistusta. Läpinäkyvyys kaikessa yhteistyössä on edelleen lisääntynyt verkostossa ja nyt voidaan hakea eri viranomaisilta ja alueiden toimijoilta käytännön hyötyjä valmennusta tarvitseville.

Kirjoittaja on Luksian työelämäpalvelujen opettaja Matti Pihlajamaa,

joka toimi DuuniAgentti-projektin projektipäällikkönä 1.1.-31.7.2019.[1] Piilotyöpaikka on työmahdollisuus, johon ei ole ehditty tai aiotakaan hakea henkilöä julkisen haun kautta. Useissa yrityksissä työpaikka täytetään, mikäli sopiva henkilö hoksaa kysyä työtä oma-aloitteisesti.