Nahkurinsaelli muok

VerkkoAgentti kehittää digitaalista uravalmennusta

DuuniAgentti-projektin yhtenä tavoitteena on kehittää uusia ja erilaisia työllistymisen edistämismahdollisuuksia yli 40 vuotiaille työttömille ja työttömyysuhan kanssa painiville Länsi-Uudellamaalla. Luksian verkko-oppimisympäristö on mahdollistanut DuuniAgentin asiakkaille oikeuden päästä hankkeessa tuotettuihin materiaaleihin ja sisältöihin. Usealle asiakkaalle tämä on tarkoittanut myös tietoteknisten taitojen opiskelua sekä harppausta nykyaikaisen opiskelun maailmaan verkossa.

Osalle DuuniAgentin palveluista kiinnostuneille on ollut hankalaa osallistua kolmen viikon valmennuksiin huonojen kulkuyhteyksien ja niiden maksullisuuden takia. Niinpä DuuniAgentin Anne-Mari ja Eero kartoittivat mahdollisuuksia TE-toimiston Erja Konosen ja Anna-Maria Löfströmin kanssa puhtaasti verkossa järjestettävään valmennukseen. Syntyi ajatus netin kautta toimivasta VerkkoAgentti-valmennuksesta käyttämällä Luksian Moodle-alustaa ja DuuniAgentti-tiimin valmistamaa verkko-oppimismateriaalia ohjauksen pohjana. Ensimmäiseen 28.1.19 alkaneeseen pilottiin saatiin ryhmä kokoon TE-toimiston ansiokkaalla yhteistyöllä. Osallistumislomakkeet täytettiin TE-toimiston tiloissa, koska Euroopan sosiaalirahaston Eura-järjestelmä ei (vielä) taivu sähköiseen tunnistautumiseen. Tämä olikin ainoa kasvotusten järjestetty tapaaminen osallistujien kanssa.

VerkkoAgentti-valmennuksen aikana ohjelmaan suunniteltu vuorovaikutteisuus ja kokoukset sekä ohjaukset pidettiin Skypen kautta, mutta suunnitelman mukaan ei kaikki kuitenkaan onnistunut. Valmennuksen edetessä osoittautui vaikeaksi järjestää yhteisiä kokouksia, koska osallistujien sitoutuminen ei vastannut kurssin suunnitelmaa, jonka aikana oli tarkoitus työskennellä videopuhelujen kautta vuorovaikutteisesti. Ryhmäytymisen ja ryhmäyttämisen kannalta oli hankalaa, kun heti ensimmäisen webinaarin alussa eräs osallistuja totesi joutuvansa poistumaan puolen tunnin kohdalla. Valmentaja joutui tuleen, kun suunnitelmat menevät uusiksi. Onneksi lyhyiden noin 20 minuuttisten introjen tekeminen päivän sisällöistä onnistui vaivatta tallentamalla videopuhelu ja editoimalla olennainen talteen. Poissa olevat osallistujat pystyivät tutustumaan keskeiseen sisältöön näin myös tallenteeseen syventymällä. Vuorovaikutteisuus kärsi, mutta tekeminen onnistui aktiivisilta osallistujilta.

Opettajan ja valmentajan näkökulmasta hyvää oli osallistujien sitoutuminen tehtäviin oman työllistymisen ja opiskelun edistämiseksi sekä viestinnän mutkattomuus. Asiakkaat saivat videopuheluissa ohjeita, henkilökohtaista ohjausta ja mahdollisuuden vaihtaa ajatuksia työllistymiseen liittyvistä asioista. Sisällöllisesti muun aineiston kehittäminen otti isoja askelia kohti tasapainoista työllistymisen verkkovalmennusta. Seuraavaa kokeilua varten on tärkeä pitää jalat maassa, ettei kokonaisuus hajoa ja muodostu asiakkaille vaikeaksi hahmottaa. 8.4.19 alkavaan VerkkoAgentti-valmennukseen otetaan ilmoittautumisia vastaan Länsi-Uudenmaan kunnista. Toivottavasti ryhmä kasvaa sopivan kokoiseksi niin, että osallistujat saavat sparrata myös toisiaan tehokkaasti.

VerkkoAgentti-valmennuksen päätyttyä sain palautetta eräältä osallistujalta, joka antoi tunteen, että oikeaan suuntaan ollaan DuuniAgentin verkkovalmennuksessa menossa: ”Kurssi on ollut oikein hyvä, moni asia kertausta (mm. ammattikorkeassa käyty työnhakua hyvin syvällisesti läpi), mutta ns. pakottanut tarttumaan aiheisiin ja pohtimaan niitä syvällisesti (mm. omaa osaamista ja vahvuuksia, mihin haluan uralla pyrkiä jne. Aiheisiin on vaikea tarttua syvällisesti oman arjen keskellä ilman erityistä tehtävää tai tavoitetta, mutta näin niihin tulee varattua aikaa ja käytyä ajatuksella läpi.” 

Tarkoituksena DuuniAgentin kokeiluissa on tuottaa pysyvän verkossa toteutetun uraohjauksen malli. Aika näyttää, mikä taho asiasta kiinnostuu riittävästi VerkkoAgentin pysyvään toteutukseen.