Yhteistyössä on tehoa – työnhakijat saavat voimaa DuuniAgentin ja kuntien työnhakuryhmissä Raaseporissa ja Karkkilassa

Tällä kerralla DuuniAgentin blogissa pääsevät ääneen uuden yhteistyökokeilun merkeissä Raaseporin ja Karkkilan työllistämisasiantuntijat sekä projektiin sijaisena tullut ravintola- ja cateringalan opettaja Terhi Matikainen, joka on ottanut valmentamisen haltuunsa alta aikayksikön. Mitä ovat työhakuperjantait ja –maanantait?

 

Terhi Matikainen, DuuniAgentti – tehokkaan työllistymisen asiamies

 

DuuniAgentti – tehokkaan työllistymisen asiamies ESR – projektin toisen toimintavuoden syksyllä käynnistettiin Karkkilan ja Raaseporin kaupunkien kanssa entistä läheisempi yhteistyö. Yhteisenä tavoitteena on kehittää työnhaku- ja urasuunnitteluvalmennusta sekä jalkauttaa toimintatapoja kaupunkien työllisyyspalvelujen arkeen. Työnhakuprosessin valmennussisällöt muokattiin DuuniAgentin totutusta kolmen viikon lähiopetuksen kokonaisuudesta kolmen kuukauden ajalle. Karkkilassa toiminta nimettiin Työnhakuperjantaiksi ja vastaavasti Raaseporissa kokoontumispäivän mukaisesti Työnhakumaanantaiksi. Myös Vihdissä ja Lohjalla toimintamallia kokeillaan hieman pienemmässä mittakaavassa, joista keräämme tietoa täydentämään Karkkilan ja Raaseporin kokemuksia tulevaisuudessa.

Alkusyksystä sisältöjä pohdittiin ja suunniteltiin yhdessä DuuniAgentin sekä Karkkilan kaupungin työllisyyskoordinaattorin Päivi Lipastin ja Raaseporin kaupungin työhönvalmentajan Eva Wadenströmin kanssa. Työnhaku- ja urasuunnittelusisältöjen lisäksi ohjelmaan toivottiin omaan hyvinvointiin ja sen ylläpitoon liittyviä aiheita. Näin perinteisten työnhakuvalmennusaiheiden rinnalle nousi hyvinvointia edistäviä sisältöjä liittyen mm. asiakkaiden omiin arvoihin, tarpeisiin, onnellisuuteen sekä onnellisuutta lisäävien asioiden tiedostamiseen ja tekemiseen. Myös kaupunkien omia palveluja haluttiin tuoda esiin ja kaupunkien palvelut ovatkin syksyn mittaan esittäytyneet ansiokkaasti, mm. liikuntapalvelut, kansalaisopistot, vapaaehtoistoiminta, kirjastopalvelut sekä kulttuuripalvelut. Vieraaksi saadaan vielä loppusyksystä valtakunnallinen Terveydeksi – hanke, jonka tavoitteena on edistää työttömien terveydentilaa, hyvinvointia sekä työ- ja toimintakykyä.

Olemme nyt noin puolessa välissä syksyn valmennuksia. DuuniAgentti – projektin puolesta uskaltaa sanoa, että toimintatapa ja yhteistyö ovat olleet antoisia kaikille osapuolille. Sisällöntuottajien DuuniAgentin, ja kaupunkien työllisyysasiantuntijoiden tiedot ja taidot täydentävät toisiaan. Yhteinen osaaminen mahdollistaa sekä asiakaslähtöisemmän ja tehokkaamman valmennuksen, että paremman lopputuloksen. DuuniAgentti odottaa viimeistä valmennuspuoliskoa suurella innolla ja kiitollisuudella. Kuinkakohan hienoja ja upeita tarinoita onkaan tulossa?

 

Eva Wadenström, Raaseporin kaupungin työhönvalmentaja

 

Idea työnhakukurssista Raaseporissa syntyi kesällä 2018 yhteisellä lounaalla DuuniAgentin työntekijöiden ja Raaseporin kaupungin työhönvalmentajan kesken. Ajattelimme että tämäntapaisesta yhteistyöstä olisi hyötyä sekä DuuniAgentille että Raaseporin työllisyyspalveluille ja myös asiakkaille! Suunnittelimme kurssin sisältöä yhdessä. Luksian kautta saimme tietokoneet käyttöömme ryhmäläisille ja kaupunki järjesti sopivat tilat. Esitteet suunniteltiin yhdessä ja DuuniAgentti teki hienot julisteet. Aloitimme kurssin jo syyskuussa. Raaseporissa ryhmänvetäjinä toimivat Terhi Matikainen, valmentaja DuuniAgentti projektista ja Eva Wadenström, työhönvalmentaja.

Monille asiakkaille on matalampi kynnys lähteä mukaan toimintaan ”työnhakukurssi” nimikkeellä. Kun osallistujat saavat ryhmäohjausta, tulevat heidän omat kehitystarpeensa esille, jolloin saamme tietää, minkälaista tukea asiakas tarvitsee. Osallistujien ikähaarukka on suuri -- mukana on maahanmuuttajia, ruotsin- ja suomenkielisiä – eli heterogeeninen ryhmä.

Kurssin tavoite on, että jokaisella asiakkaalla olisi jatkosuunnitelma tammikuusta 2019 tai että asiakkaat on ohjattu johonkin muuhun palveluun. Osallistujilla on mahdollisuus osallistua myös terveystarkastukseen. Kurssin sisältöinä on itsetuntemusta lisääviä tehtäviä tavoitteista, työnhakuun liittyvien dokumenttien tekemistä ja työnhaun kanavien opettelua, eri palveluihin tutustumista, oppilaitoksen vierailuja, yrittäjätarinoita ja asiakkaiden tarpeiden mukaista ohjausta.

Ryhmähenki on kurssilla hyvä, turvallinen ja osallistujat ovat rohkeasti jakaneet omia tarinoitaan. Huumoria piisaa ja keskustelua myös! Mielestäni on hyvä, että ryhmänvetäjillä on erilainen ammattitaito, täydennämme toisiamme.

Työnhakukurssin yhteistyöllä kaupunki lisää palvelutarjontaa, koska kaikille ihmisille puutyöt, keittiötyöt ja muut perinteiset työhönvalmennuksen keinot eivät ole se oikea reitti eikä kiinnostuksen kohde. DuuniAgentti – projektin kanssa käynnissä oleva kehittämistyö toi Raaseporiin valmiin toimintamallin, jota toivottavasti myös jatkossa tarjoamme. Olen myös itse työhönvalmentajana saanut uusia työkaluja, joita jatkossa voin käyttää. Tämä on hyvä kokemus yhteistyöstä parhaimmillaan ja asiakkailta on tullut hyvää palautetta toiminnasta.

 

Päivi Lipasti; Karkkilan kaupungin työllisyyskoordinaattori

 

Karkkilassa käynnistettiin yhteistyö DuuniAgentti – projektin kanssa suunnilleen samaan aikaan kuin Raaseporissa. Työnhakuperjantait ovat tuoneet karkkilalaisille työnhakijoille mahdollisuuden osallistua työnhakuvalmennukseen omalla paikkakunnallaan ja Karkkilan kaupungille mahdollisuuden tukea suoraan/henkilökohtaisesti omia kaupunkilaisiaan työllistymisasioissa.

Yhteistyö DuuniAgentin kanssa on sujunut erinomaisesti! DuuniAgentti on alusta lähtien suunnitellut ja toteuttanut ryhmän toimintaa niin että se vastaa sekä Karkkilan kaupungin, että karkkilalaisten työnhakijoiden tarpeisiin ja toiveisiin. Asiakkaiden yksilölliset tarpeet ovat ohjanneet sisältöjen suunnittelua ja yhteistyötä.

Työnhakuryhmän sisällöt ja ohjaus ovat ensiluokkaisia. Kehitettäväksi jää se, miten toiminta saadaan osaksi työllisyyspalveluiden palveluvalikoimaa. Miten saamme Karkkilan kaupungin sisälle vastaavaa osaamista tulevia tarpeita varten, että saamme jatkettua työtä projektissa tehdyn kehittämisen jälkeen. Kehittämistä voisi tarvita ehkä myös siinä, miten toiminta saataisiin vastaamaan niin sanotun aktiivimallin ehtoja.

Työnhakuryhmäläisille lähetettiin välikysely ryhmän toiminnasta ja ohjauksesta ja palautteen perusteella: ryhmävalmennus on tuonut apua työnhakuun ja urasuunnitelmien laatimiseen, toiminta on ylittänyt hakijoiden odotukset sekä ohjaus on koettu asiantuntevaksi, innostavaksi, ammattimaiseksi ja johdonmukaiseksi. Kehittämistoiveiksi esitettiin: lisää tutustumiskäyntejä yrityksiin, osallistumispäivien lisäämistä sekä enemmän hedelmiä/pullaa J.

Olen oppinut todella paljon! Ohjauksesta, sisällön rakentamisesta, työnhakuvalmennuksesta, ihmisten kohtaamisesta ja heidän vahvuuksien löytämisestä. Paljon työkaluja tulevia asiakaskohtaamisia varten. Tällaista toimintaa tarvitaan jatkossakin ehdottomasti. Toimintaa ja työnhakuvalmennusta pitäisi järjestää ihan kaikille ikäryhmille.

 

Projektityöntekijöiden mietteitä

 

Projektin puolesta voimme todeta väliarviona, että työnhakupäivät viikoittaisina ja riittävän pitkäkestoisina tuottavat uuden tavan tukea vaikeammin työllistyvien etenemistä kohti työelämää. Yhdistämällä koulutus- ja valmennusosaamisen kuntien työllistämispalvelujen kanssa saumattomasti voidaan tehdä työtä motivoivasti ja tuloksekkaasti valmennuksen tarpeessa olevien kuntalaisten hyväksi. Vielä ei voida sanoa, miten konkreettisia tuloksia työnhakukurssit lopulta tuottavat työllistymisinä tai kouluttautumisena uudelle uralle. Joka tapauksessa asiakkaat ovat kokeneet kurssit mielekkääksi ja hyväksi tavaksi lisätä kyvykkyyttä työnhakuun ja saada samalla muuta tarvitsemaansa apua.

Aito yhteisen tekemisen tahto antaa eväitä alueelliseen kehittämiseen työttömien auttamiseksi yksilöllisesti vahvuuksien ja onnistumisten kautta. Monialaisuus ja yhdistetyt voimavarat tuottavat tässäkin kokeilussa enemmän kuin yksin ja erikseen työskentely. Toiminnan juurruttaminen kuntien arkeen on seuraava vaihe, jolloin osaaminen siirtyy osaksi työhönvalmennusta ja työllistämistä.

Innostavia työnhakukursseja järjestetään yhteistyössä vielä tulevana keväänä toivottavasti kaikissa Luksian DuuniAgentti – projektin kunnissa: Lohjalla, Vihdissä, Hangossa, Karkkilassa ja Raaseporissa. Tämän jälkeen tulokset puhukoon puolestaan ja kuntien työntekijät voivat jatkaa tehokkaan työllistymisen asiamiehen viitoittamalla polulla.